Ban giám đốc (Directorate)

Hoàng Đức Tâm

Giám đốc kinh doanh/ Chief Customer Officer - CCO

SĐT (Phone): 0912.090.656

Vũ Thị Phương

Giám đốc tài chính/ Chief Financial Officer - CFO

SĐT (Phone): 0986.182.186

Phòng hành chính (Administrative offices)

Nguyễn Thị Thúy

Kế Toán Trưởng/ Chief accountant

SĐT (Phone): (084)-04.66636539

Phòng kinh doanh (Business Department)

Trần Thị Hồng

Nhân viên kinh doanh/ Sales Executive

SĐT (Phone): (084)-04.66636539

Phòng kỹ thuật (Technical Department)

Nguyễn Văn Kiên

Kỹ sư điện/ Electrical Engineer

SĐT (Phone): (084)-04.66636539